بست ۱۳-۸ FMI

۳,۲۱۰ تومان
 • ۸-۱۳
 • ۱/۲ اینچ
 • برند FMI
 • استیل نگیر
 • خرید آنلاین
 • خرید حضوری
 • قیمت دست اول

بست ۲۳-۱۶ FMI استیل

۳,۸۵۰ تومان
 • ۲۳-۱۶
 • ۱ اینچ
 • برند FMI
 • استیل نگیر
 • خرید آنلاین
 • خرید حضوری
 • قیمت دست اول

بست ۱۹-۱۳ FMI استیل

۳,۴۷۰ تومان
 • ۱۳-۱۹
 • ۳/۴ اینچ
 • برند FMI
 • استیل نگیر
 • خرید آنلاین
 • خرید حضوری
 • قیمت دست اول

بست ۱۶-۱۰ FMI استیل

۳,۴۵۰ تومان
 • ۱۰-۱۶
 • ۵/۸ اینچ
 • برند FMI
 • استیل نگیر
 • خرید آنلاین
 • خرید حضوری
 • قیمت دست اول

بست مفتولی استیل ۳۰۴

۳۵,۰۰۰ تومان250,000 تومان
ضخامت مفتول ۳ میل،پیچ ۸ میل

سایز موجود در مولا بست:

۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸