بست مفتول

بست مفتولی استیل ۳۰۴

۳۵,۰۰۰ تومان250,000 تومان
ضخامت مفتول ۳ میل،پیچ ۸ میل

سایز موجود در مولا بست:

۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱ ، ۱۱/۴ ، ۱۱/۲ ، ۲ ، ۲۱/۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸